TÄVLING  

Skellefteå Floorball Cup spelas i totalt 25 klasser och är uppdelad i 22 st klasser för licensierade spelare plus tre klasser i parainnebandy samt två klasser för motionärer, öppen klass och företagsklass.


Tävlingsbestämmelser licensierade klasser

Matcherna spelas enligt Svenska Innebandyförbundets regler.

Tävlingsjury
Jonas Fahlman,  Rigmor Berglund och  Bobby Hjelte, VIBF


Tävlingsform
* Matchtiderna spelas 2x20 minuter i klasserna för licensierade spelare.
* Oavgjorda matcher i slutspelet avgörs genom sudden death-straffslag, d v s 1 straff/lag tills avgörande sker.
* Ingen effektiv speltid de sista tre minuterna.
* Gruppspelet avgörs i serieform om 3-5 lag per grupp.

Om två eller flera lag hamnar på samma poäng i gruppspelet avgörs placering i gruppen enligt nedan där man går steg för steg tills man kan särskilja de placeringar som behöver särskiljas:
1. Turneringsplacering avgörs genom antal poäng i aktuell grupp
2. Vid lika poäng avgörs placering genom inbördes möte/n, det vill säga att en ny tabell räknas fram med berörda lag
2.1. Inbördes placering avgörs genom antal poäng
2.2. Vid lika poäng avgörs placering genom inbördes målskillnad, det vill säga skillnaden mellan antalet gjorda och insläppta mål
2.3. Är målskillnaden lika placeras det lag främst som har gjort flest inbördes mål
3. Är lagen trots detta lika avgörs placering genom total målskillnad där alla resultat i gruppen räknas
4. Är målskillnaden lika placeras det lag främst som totalt har gjort flest mål i gruppen
5. Är lagen trots detta lika placeras det lag främst som har minst antal utvisningsminuter i gruppen
6. Är lagen trots detta lika sker lottning mellan de lag som ej kunnat särskiljas

* Vi följer Svenska Innebandyförbundets regler och redovisar inga resultat i de kämpande klasserna (födda 2011 och senare).
* Vi följer Västerbottens IBF:s regler gällande storlek på plan och målburar i 3 mot 3-spelet i P/F 8–9 år och 4 mot 4-spelet i P/F 10–12 år.

Övrigt
* Timeout är tillåtet i alla klasser
* Spelare skall bära glasögon i samtliga åldersklasser upp till och med P/F 15 år.


Dispenser

På grön nivå (P/F 8–9) och blå nivå (P/F 10–12) går det att välja åldersklass att anmäla laget till. Vi tar stöd av distriktets serieindelning när vi sätter lagen i klasserna. Syftet är att få så jämna matcher som möjligt.

På röd nivå (P/F 13–16) kan dispens erhållas för två ettårsöveråriga spelare per match.
OBS! Dispenser från det egna förbundet är EJ giltiga för spel!
Ansökan görs på respektive lags anmälningssida.
Spelare som erhåller dispens får endast delta i den åldersklass där dispensen gäller.


* Skellefteå Floorball Cup förbehåller sig rätten att slå ihop klasser om det inte blir fullt antal lag.

 

Tävlingsbestämmelser klasser parainnebandy

Skellefteå Floorball Cup kommer att spelas med tre klasser i parainnebandy:

Stående, div 1

Stående, div 2

Rullstolsinnebandy

Paraklass innebär att spelare med utvecklingsstörning (U), neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (N), rörelsenedsättning (R) alterativt synnedsättning (S) får delta, förutsatt att kriterierna för minsta funktionsnedsättning uppfylls.

Vi kommer att spela i två nivåer för stående spelare och arrangören tillsammans med anmälda lag omhändertar att göra indelningen så jämn som möjligt för respektive nivå.

 

Svenska Innebandyförbundets ( se hemsida ) regler tillämpas för klasserna med stående spelare samt specifikt för rullstolsinnebandy om inte annat sägs nedan:

1.     Deltagande lag måste ha minst fem egna SHIF-tävlingslicensierade spelare (skadegrupp R) på plan samtidigt. Övriga spelare skall ha giltig tävlingsförsäkring för sitt lag. (M1, Regel 613:R1)

2.     Inget sidbyte sker vid periodpaus. (Regel 104:R1) 

3.     Rullstolsmålvakt får använda klubba och lägga ner den för att ta upp bollen. 

4.     Rullstolsmålvakt får tillfälligt sätta ner fötterna i golvet, under förutsättning att rumpan hela tiden har kontakt med sittdynan. I övrigt gäller samma regler som för utespelare. (Regel 303:R1)

5.     Målvakt får ta bollen under motståndares rullstol.

6.     Målvakterna får inte gå utanför målområdet. (U2, Regel 605:R2)

7.     Vid tekning får rullstolen stå hur som helst på den egna planhalvan, bara klubban är rak. (Regel 502:5)

8.     En utespelare får inte ha klubban under rullstolen på motspelaren. (Frislag, Regel 507:6)

9.     All stolkontakt otillåten för och mot elrullstol (Permobil). (Frislag, Regel 507:7)

10.  Det är ej tillåtet att medvetet föra med sig bollen med rullstolen. (Frislag, Regel 507:R1)

11.  Den som ligger före väljer väg vid kamp om bollen. (U2, Regel 605:7)

12.  När bollen hamnar på rullstolen eller i knäet sker tekning vid närmaste tekningspunkt. Spelaren får ej ta bollen med handen och spela vidare. (U2, Regel 605:11)

13.  Byte sker endast vid avblåsning efter meddelande från tränare eller lagkapten till domaren. Tiden stoppas ej. Domaren bedömer om bytet tar för lång tid. (U2, Regel 605:17)

14.  Utespelare får inte sätta ner fötterna i golvet i en sådan situation att det påverkar spelet, t.ex. vid skott, för att styra eller bromsa rullstolen. Gäller ej spelare med dispens. Dispens söks hos Sverigeserien och skall kunna uppvisas vid fråga från domare. (U2 Regel 605:R1)

15.  Det är ej tillåtet att köra på motståndarens bakhjul bakom navet. (U5, Regel 607:4)

Utrustning

16.  Rullstolen räknas som utrustning. Det är ej tillåtet att ha någonting annat än sitt lags klubbmärke, nummer samt eventuella sponsorer på rullstolen och ekerskydden. (Regel 410:1)

17.  Alla spelare måste ha ekerskydd på sina rullstolar. Tejpade ekerskydd som godkänts av domarna är tillåtna. (Regel 410:1 samt Regel 613:R2)

18.  Rullstolen måste ha madrasserade ryggstödsbågar bak. Gäller även för eventuella andra bågar som sticker ut bak på rullstolen. (Regel 410:1 samt Regel 613:R3)

19.  Rullstolen måste vara utrustad med fotbåge som har ett avstånd på högst 11 cm till golvet (gäller ej spelare som framför sin rullstol med fötterna). Inga fotplattor och handtag är tillåtna på rullstolen under match. Alla 3-hjuliga rullstolar måste ha en båge längst fram. (Regel 410:1 samt Regel 613:R4)

20.  Endast elrullstolar klass A, maxbredd 650 mm och maxlängd 1200 mm (kompakt rullstol huvudsak-ligen avsedd för inomhusbruk som inte nödvändigtvis klarar hinder utomhus) enligt europisk standard och ISO 7176-5:1986 är tillåtna. Alla elrullstolar skall vara godkända av Sverigeseriens tävlingskommitté och ansökan skall innehålla rullstolens märke, modell, mått samt fyra fotografier (framifrån, bakifrån, vänster sida samt höger sida). (Regel 410:1 samt Regel 613:R1)

21.  Ett lags byxor behöver inte vara enhetliga. (Regel 401:R1)

* Skellefteå Floorball Cup förbehåller sig rätten att slå ihop klasser om det inte blir fullt antal lag.

Tävlingsbestämmelser motionärer, öppen klass och företagsklass

Matcherna spelas enligt Svenska Innebandyförbundets regler.

Tävlingsform
* Matchtiderna är 2x10 minuter i klasserna för motionärer.

* Spel 4/4 plus målvakter på anpassad spelplan för motionärer.

* Oavgjorda matcher i slutspelet avgörs genom sudden death-straffslag, d v s 1 straff/lag tills avgörande sker.

* Ingen effektiv speltid de sista tre minuterna.

* Gruppspelet avgörs i serieform om 3-5 lag per grupp.

Om två eller flera lag hamnar på samma poäng i gruppspelet avgörs placering i gruppen enligt nedan där man går steg för steg tills man kan särskilja de placeringar som behöver särskiljas:
1. Turneringsplacering avgörs genom antal poäng i aktuell grupp
2. Vid lika poäng avgörs placering genom inbördes möte/n, det vill säga att en ny tabell räknas fram med berörda lag
2.1. Inbördes placering avgörs genom antal poäng
2.2. Vid lika poäng avgörs placering genom inbördes målskillnad, det vill säga skillnaden mellan antalet gjorda och insläppta mål
2.3. Är målskillnaden lika placeras det lag främst som har gjort flest inbördes mål
3. Är lagen trots detta lika avgörs placering genom total målskillnad där alla resultat i gruppen räknas
4. Är målskillnaden lika placeras det lag främst som totalt har gjort flest mål i gruppen
5. Är lagen trots detta lika placeras det lag främst som har minst antal utvisningsminuter i gruppen
6. Är lagen trots detta lika sker lottning mellan de lag som ej kunnat särskiljas

Övrigt
* Timeout är tillåtet i motionsklasser.
* Tröjorna ska vara i enhetlig färg inom laget. Om fast tröjnummer inte är tryckt på tröjryggen är det tillåtet att tejpa siffror. Färger på shorts och strumpor behöver inte vara enhetligt inom laget.

ALLMÄNT

* Lag som vill gynna speltiden för sina spelare kan anmäla fler än ett lag till spel i respektive klass? De allra yngsta klasserna (P8/F8/P9/F9) spelar tre mot tre utespelare plus målvakt. De näst yngsta klasserna (P10/P11/F10/F11) spelar fyra mot fyra utespelare plus målvakt. Allmänt i de kämpande klasserna (flickor och pojkar upp till 12 år) är att det går att anmäla flera lag från samma förening och blanda dessa lag mellan matcher. I de tävlande klasserna (flickor och pojkar från och med 13 år) är det också möjligt att anmäla flera lag från samma förening men där måste lagen innehålla sina respektive namngivna spelare genom hela SFBC.